วิธีใช้ยาอย่างถูกวิธีจะเกิดประโยชน์อย่างมาก

Ngày đăng 12-10-2021

 

     การใช้ยาในปัจจุบันนั้นมีความแพร่หลายอย่างมาก เนื่องจากการที่ผู้คนในปัจจุบันนั้นมีการเข้าถึงยาได้มากขึ้น พร้อมๆกับโรคและการเจ็บป่วยที่มีความหลากหลาย และมีการพัฒนามีเชื้อโรคดื้อยามากขึ้น

      การใช้ยานั้นเป็นดาบ 2 คม หากใช้อย่างถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก แต่ในกรณีที่มีการใช้อย่างไม่มีความระมัดระวังอาจทำให้เกิดอันตรายได้ในอนาคต อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้การที่ใช้ยานั้นมีหลักที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1 การใช้ยาตามแพทย์สั่ง เนื่องจากในบางคนนั้นใช้ยาในการรักษาโรคจากการที่ใช้ยาร่วมกับของผู้อื่น โดยคิดว่าอาการเจ็บป่วยคล้ายคลึงกันสามารถที่จะใช้ยาเหมือนกันได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจากโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกันจำเป็นที่ต้องหาสาเหตุของการเกิดโรคก่อน การที่ใช้ยาร่วมกันอาจไม่สามารถที่จะเเก้ไขอาการของโรคได้เหมือนกันทั้งหมด การใช้ยาควรอยู่ภายใต้การสั่งยาของแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีมากขึ้น และนอกจากนี้ยังสามารถขอคำแนะนำ คำถามเกี่ยวกับการใช้ยา ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

2 การใช้ยาโดยการไม่รับประทานยาเกินขนาด เนื่องจากการที่ใช้ยาเกินขนาด ยาบางอย่างอาจมีผลต่อวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ ไต ตับทำให้เกิดอาการใจสั่น ความดันโลหิตตก ตับวาย ตามเเต่ชนิดของยาทั้งผลเสียระยะสั้นและระยะยาว เช่น paracetamol ที่เป็นยาที่ใช้ทั่วไปมีผลต่อการทำหน้าที่ของตับหากรับประทานเกินขนาด เนื่องจากตับมีหน้าที่ในการกำจัดยาและ ของเสียต่างๆ เป็นต้น

3 การใช้ยาโดยการรับประทานยาให้หมดตามปริมาณที่แพทย์กำหนด เนื่องจากจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาลดอาการอักเสบ ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากผลเสียของการรับประทานยาอย่างไม่ต่อเนื่องไม่ครบตามเวลา อาจมีผลทำให้เกิดอาการดื้อยาได้ ทำให้การรักษาโรคใช้เวลานานขึ้นและรุนแรง

จะเห็นได้ว่าการใช้ยานั้นมีข้อควรระวัง เพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาและลดอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง