สร้างความรู้สึกนึกคิด มองชีวิต ให้แตกต่างไปจากเดิม

Ngày đăng 12-10-2021

 

     สร้างความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงในชีวิตให้มากขึ้น มองชีวิตให้แตกต่างไปจากเดิม อย่ามัวแต่คิดว่าชิวิตเรากำลังเผชิญหน้ากับความตายอย่าปล่อยให้ความคิดในสมองวนเวียนอยู่แต่เฉพาะอาการที่เกิดขึ้นกับความตายเท่านั้น การครํ่าครวญถึงความทุกข์ในการเป็นโรคที่ร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือความนึกคิดในเรื่องอื่นใดก็ตามที่ยังคงเป็นปริศนา

     และไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้ ซึ่งความคิดในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลครอบงำความใฝ่ฝัน ทำให้ความหวังทั้งหลายต้องสะดุดหยุดลง จงพัฒนาความรู้สึกนึกคิดให้มีแนวใน้มไปในทางที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆสูงขึ้น

     พิจารณาถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่ธรรมด่เรียบง่าย และเหมาะสมเพียบพร้อมในชีวิต และ อย่าคิดวนเวียนอยู่กับอาการเจ็บป่วย ที่เป็นอยู่มากจนเกินไป เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่ต้องการคือการเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง