3 วิธีสังเกตุอาการโรคหลอดเลือดสมอง

Ngày đăng 12-10-2021

 

     ในปัจจุบันโรคที่เรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนั้นมีมากมายหลายโรค โรคที่จะกล่าวถึงโรคหนึ่ง คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองนั้นที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า cerebrovascular accident หรือ CVA หรือ Stroke เป็นภาวะที่มีความเร่งด่วน เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติดังกล่าว จะมีอาการอย่างเฉียบพลันทันทีทันใดนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตละพิการได้

     สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนั้นเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้เกิด โรคหลอดเลือดสมองมีการขาดเลือด (Ischemic stroke) หรือมีแรงดันในหลอดเลือดสูงมากเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic stroke)อาการผู้ป่วยจะนำมาด้วย

1.แขนขาซีกใดซีกหนึ่งมีอาการอ่อนแรง   เนื่องจากศูนย์การควบคุมของร่างกาย

โดยปกติได้รับการสั่งการจากสมองด้านตรงกันข้าม   การที่ร่างกายมีพยาธิสภาพที่สมองด้านที่อยู่ตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็น ภาวะการที่สมองนั้นมีการขาดเลือดหรือมีภาวะที่เลือดออกในสมองก็ตาม จะทำให้ร่างกายด้านตรงข้ามกับส่วนของสมองที่มีความผิดปกติเกิดการอ่อนแรง

2.อาการมุมปากเบี้ยว มุมปากตก

3.พูดไม่ชัด หรือไม่สื่อสารได้ตามปกติ    ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในขั้นที่รุนแรงอาจมีอาการหมดสติได้

     ดังนั้นเมื่อมีการสังเกตพบว่ามีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด โดยผู้ป่วยที่มีภาวะอาการผิดปกติเหล่านี้ จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง หรือที่เรียกว่า CT scan เป็นการค้นหารอยโรคที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

     จะเห็นได้ว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถพบได้ในปัจจุบัน การที่สามารถดูแลตนเองให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเป็นสิ่งที่สำคัญ ด้วยการเลือกการรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคเป็นประจำทุกปี รวมทั้งพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ