4 เเนวทางการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง

Ngày đăng 12-10-2021

 

 

     ปัจจุบันโรคเรื้อรังนับเป็นโรคที่ต้องให้ความสนใจ   เนื่องจากนับวันการเกิดโรคเรื้อรังมีเพิ่มมากขึ้น  พบว่าประเภทของโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน คือ โรคความดันโลหิตสูง   โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง เป็นต้น โรคเรื้อรังเหล่านี้เปรียบเสมือนภัยเงียบที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ ในผู้ป่วยเป็นจำนวนมากทั่วโลกต่างตระหนักถึงปัญหานี้

     โรคเรื้อรังส่วนใหญ่เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุที่ควบคุมได้ เช่น จากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆสภาพเเวดล้อมที่มีมลภาวะต่างๆ  การขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น หรือสาเหตุที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เช่น จากพันธุกรรม
เเนวทางการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้มีดังต่อไปนี้

1 การออกกำบังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที เพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหาร (Metabolism ) และเป็นการช่วยกำจัดไขมันสะสมส่วนเกินที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมา

2 การรับประทานอาหารอย่างพอเพียงกับความต้องการของร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี รวมทั้งมีคุณค่าทางอาหาร   การเลือกอาหารควรเลือกที่มีความหลากหลาย ลดการรับประทานอาหารที่เเปรรูปมากจนเกินไป ซึ่งเสี่ยงต่อการสะสมของสารกันบูดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง รวมทั้งการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดจากสารพิษ

3 การหลีกเลี่ยงการสัมผัสมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ฝุ่น ควัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ ซึ่งส่งผลให้สะสมในร่างกายทำให้ร่างกายเกิดอาการเเพ้ สะสมเกิดโรคมะเร็งได้ในอนาคต

4 การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อทำการคัดกรองโรคเบื้องต้น ช่วยเป็นแนวทางในการดูแลรักษาเมื่อเกิดความผิดปกติ
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญในการดูแลและป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะสุขภาพที่ไม่ดีแก่ผู้คนในสังคม