เครื่องชั่งน้ำหนัก

NT4303 เครื่องชั่งน้ำหนัก Camry BR2017