วิธีการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

Ngày đăng 12-10-2021

 

      ร่างกายของคนเรานั้นต้องการอาหารเพื่อช่วยในการซ่อมแซมร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงาน ในการสร้างเนื้อเยื่อ การสะสมืเพื่อช่วยสร้างความสมดุลของร่างกาย การสะสมของสารอาหารในร่างกายนั้นมีความจำเป็น เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความเเข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ สารอาหารที่บุคคลแต่ละคนควรได้รับล้วนเเตกต่างกันทั้งทางด้านวัย เพศ อายุ โรคประจำตัว กิจกรรม ภาวะการเจ็บป่วย

     หลักการรับประทานอาหาร คือ การรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะมีการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ การรับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากสารเคมี การรับประทานอาหารที่เน้นการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5 หมู่เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

     อาหารมีส่วนช่วยให้เด็กนั้นมีการพัฒนาและช่วยสร้างความเจริญเติบโต อาการเบื่ออาหารนั้น เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและอาจทำให้เกิดปัญหาได้จากหลายสาเหตุ หากมีการเบื่ออาหารเป็นเวลานาน เช่น ในวัยเด็กจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารลดลง การนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดน้อยลงไป การพัฒนาการทางด้านร่างกายล่าช้า ภาวะสมองที่มีการเสริมสร้างความฉลาดที่ลดน้อยลง ความคิดความจำ ลดลง รวมไปถึงการส่งผลถึงพัฒนาการทางด้านจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เด็ก เชื่องช้า เซื่องซึม เจ็บป่วยง่าย ภูมิคุ้มกันลดลง

     เนื่องจากการที่ร่างกายจะสมบูรณ์แข็งเเรงได้นั้นจำเป็นต้องการสารอาหารที่ช่วยบำรุงให้ร่างกายเกิดความสมดุล เช่นเดียวกันนั้นการที่ในวัยผู้ใหญ่มีการขาดอาหารทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย เกิดภาวะที่ร่างกายขาดความสมบูรณ์แข็งแรง ผิวหนังเกิดการขาดความชุ่มชื้น ขาดความเเข็งเเรง ร่างกายเกิดความอ่อนเพลีย การทำงานของร่างกายมีการเปลี่ยนเเปลง และทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ช่วยลดการเกิดโรคและสร้างสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรงสมบูรณ์ได้