เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

NT1708 เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Yuwell YX302

เครื่องดูดเสมหะราคาถูก

NT2057 กระบอกใส่เสมหะ Yuyue /Yuwell 7E-A/7E-D

เครื่องพ่นละอองยา

NT2111 เครื่องพ่นละอองยา Yuwell 403H