วิธีง่ายๆในการดูแลตนเองเมื่อเกิดบาดเเผล

Ngày đăng 12-10-2021

 

     เป็นภาวะที่เกิดจากการที่ชั้นของผิวหนังของร่างกายมีการถูกทำลาย ทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายเกิดการบาดเจ็บ

บาดแผลนั้นมีหลายชนิด สามารถเเบ่งบาดเเผลประเภทของบาดแผลได้ จากลักษณะต่างๆ เช่น บาดเเผลถลอก บาดแผลฉีกขาด  บาดแผลชอนลึก บาดแผลตัด เป็นต้น ไม่ว่าลักษณะบาดแผลชนิดใดเเละจากสาเหตุใดก็ตาม   หลักการดูแลบาดแผลที่สำคัญ คือ ความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาบาดเเผลเพื่อลดการเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคบริเวณบาดเเผลนั้นๆ

     เมื่อเกิดบาดแผลสิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ การประเมินบาดเเผลว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด เมื่อพบว่าบาดเเผลนั้นมีการบาดเจ็บรุนแรงมีเลือดที่ซึมมาก  มีการฉีกขาด ควรดูแลการห้ามเลือดและการปิดบาดแผลด้วยก๊อซ หรือผ้าสะอาดเบื้องต้น เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับบาดแผล   รวมทั้งลดการปนเปื้อนเชื้อโรค

     ในกรณีที่บาดแผลปนเปื้อนสิ่งสกปรก ควรใช้น้ำสะอาดล้างแล้วปิดแผลชั่วคราว เพื่อรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล
นอกจากนี้การดูแลหลังการเกิดบาดแผลเป็นส่วนสำคัญให้การหายของบาดแผลเร็วขึ้น เช่น การรับประทานอาหารที่ประกอบไปด้วยโปรตีน ที่ได้จากไข่นม เนื้อสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างเนื้อเยื่อ (Tissue ) ทำให้ กระบวนการหายของเเผลได้เร็วขึ้น

     ควรหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บซ้ำบริเวณที่เกิดบาดแผล นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีภาวะเสี่ยงเรื่องการหายของแผลช้ากว่าปกติและเสี่ยงต่อการติดเชื้อของแผลได้มากขึ้น จึงควรระมัดระวังการเกิดแผล

จะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาแผลเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อลดการติดเชื้อและส่งผลให้กระบวนการหายของแผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น