ผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขวางเตียง/ผ้ายางกันเลอะ/ผ้ายกตัวผู้ป่วย

แสดง 6 รายการ

ผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขวางเตียง/ผ้ายางกันเลอะ/ผ้ายกตัวผู้ป่วย

ชุดผ้าปูเตียงคนไข้ ไม่รัดมุม + ปลอกหมอน สีฟ้า

ผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขวางเตียง/ผ้ายางกันเลอะ/ผ้ายกตัวผู้ป่วย

ชุดผ้าปูเตียงผู้ป่วยไม่รัดมุม + ปลอกหมอน สีเขียวเข้ม

ผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขวางเตียง/ผ้ายางกันเลอะ/ผ้ายกตัวผู้ป่วย

ผ้าขวางเตียงผู้ป่วย ผ้ายกตัวผู้ป่วย ผ้าคาดเตียง สีฟ้าเข้ม RT

ผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขวางเตียง/ผ้ายางกันเลอะ/ผ้ายกตัวผู้ป่วย

ผ้าขวางเตียงผู้ป่วย ผ้ายกตัวผู้ป่วย ผ้าคาดเตียง สีเขียวเข้ม RT

ผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขวางเตียง/ผ้ายางกันเลอะ/ผ้ายกตัวผู้ป่วย

ผ้าปูเตียงคนไข้ ไม่รัดมุม + ปลอกหมอน เขียวอ่อน (ผ้าฝ้าย)

ผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขวางเตียง/ผ้ายางกันเลอะ/ผ้ายกตัวผู้ป่วย

ผ้ายางกันเลอะ 2 หน้า ฟ้า/ชมพู 150 cm. x 90 cm.