เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง Feeding Bump

NT000649 เครื่องให้อาหารทางสายยาง Beaconn รุ่น BN-700A

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT1109 เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น Super Low

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT1111 เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น Super Low