โต๊ะคร่อมเตียง

NT115 ถาดวางอาหานบนรถเข็น

โต๊ะคร่อมเตียง

NT116 ถาดวางอาหานบนเตียง

โต๊ะคร่อมเตียง

NT117 ตู้ข้างเตียง Bed cabinet